Huh?

Van Dale

imponderabi'lia, ... liën (Lat.), o, mv., 1. (nat.) onweegbare zaken; -2. (fig.) zaken waarvan de waarde niet juist aan te geven is, maar die toch haar onmiskenbare invloed doen gelden, b.v. sym- en antipathie bij het doen van een keuze tussen gelijkwaardige kandidaten. 

 

New media

imponderabilia is tevens de naam van een installatie van Abramovic en Ulay  bij de opening van een tentoonstelling in June 1977 in het museum van de Galleria d’Arte Moderna Bologna. 

(In 2010 vond een reünie van Ulay en Abramovic in het MoMA plaats gedurende de performance 'The Artist is Present').