Open data

Open data is een term die wordt gebruikt voor vrij beschikbare gegevens. Overheidsinstellingen en ook al dan niet commerciële organisaties stellen deze open data ter beschikking om anderen in de gelegenheid te stellen waardevolle informatie uit de openbare gegevens te halen dan wel de data met andere openbare gegevens te combineren en op die manier waardevolle informatie te creëren.

NRC bracht op basis van gegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) een aardig voorbeeld onder de aandacht: www.bestwelsnel.nl. Deze website toont autosnelheden op basis van de gegevens die dag en nacht op meer dan 24.000 meetlocaties door middel van 'detectielussen' worden verzameld. Best wel snel.