Open data

Open data is een term die wordt gebruikt voor vrij beschikbare gegevens.